O BTBSZarządzanie jakościąNagrody i wyróżnieniaKontaktZASOBYINWESTYCJEOFERTA MIESZKANIOWASPRAWY LOKATORÓWPRZETARGIAKTUALNOŚCIDOWNLOADLINKI

Herb Bydgoszczy BIP

posiadamy certyfikat
ISO 9001:2000

O BTBS


UWAGA - WAŻNE!!!

Osoby zapisane na listę oczekujących
na mieszkanie
prosimy o PILNY kontakt z BTBS
(nr tel: 52/3201410, 11,19)
w sprawie aktualizacji swoich danych.


Uwaga!

Od dnia 23 grudnia 2013 r. zmianie uległa siedziba
Spółki.
Aktualny adres to:
ul. Grunwaldzka 64
85-239 Bydgoszcz


INFORMACJA - OSTRZEŻENIE

W celu ochrony interesów naszych najemców i
przyszłych
najemców informujemy, że wszelkie decyzje w zakresie
wynajęcia mieszkań, zamiany mieszkań oraz listy osób
ubiegających się o mieszkanie z zasobów Bydgoskiego
TBS podejmowane są wyłącznie przez nasze
Towarzystwo.

W związku z tym, przypomina się o następujących
zasadach
obowiązujących w BTBS:

1. zamiana mieszkań między najemcami BTBS nie
skutkuje żadnymi dodatkowymi kosztami poza
ewentualnym uzupełnieniem kaucji zabezpieczającej,
2. osobie ujętej na liście ubiegających się o mieszkanie
nie przysługuje prawo "odstępowania miejsca na liście"
odpłatnie, czy nieodpłatnie innym osobom,
3. rezygnacja z ubiegania się o mieszkanie powoduje
wstąpienie w zwolnione miejsce kolejnej osoby,
4. prawo najmu mieszkania BTBS nie może być
przedmiotem obrotu,
5. nie ma podstaw do żądania od kolejnego najemcy
zwrotu części czynszu wpłaconego w okresie najmu
przez
dotychczasowego najemcę,
6. prawo najmu mieszkania BTBS służy wyłącznie
zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych osób nie
posiadających mieszkania i nie może stanowić dla
najemcy
źródła dochodu lub innych korzyści.


Idea budownictwa czynszowego została wprowadzona
na
krajowy rynek mieszkaniowy z początkiem 1995 roku.
Transformacji dokonano w oparciu o wzorce francuskie.
Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.
z
o.o. (BTBS) rozpoczęło swoją działalność w 1997 roku.
BTBS jest Spółką gminną, a jej udziałowcami są Gmina
Miasto Bydgoszcz (96,90%) i Administracja Domów
Miejskich "ADM" Sp. z o.o. (3,10%). Obszarem działania
obejmuje cały kraj. Bydgoskie Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego działa w oparciu o zasady określone w:

* Ustawie z dnia 26 października 1995 roku o
niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.
U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.),
* Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.)
* Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177)
* Akcie Założycielskim Spółki z o.o. sporządzonym w
Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy w dniu 21.03.1996 r.
Repertorium A nr 1966/1996 (umowa Spółki).

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w
Bydgoszczy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS0000070489.licznik odwiedzin: 1017590

Strona dostosowana do rozdzielczości: 1024x768
Wykonanie strony ZIS s.c.