ul. Swarzewska 43 ul. Sobieszewska 6

Opis

Inwestycja przy ul. Swarzewskiej 43 i Sobieszewskiej 6 to dwa budynki mieszkalne, wielorodzinne, 5 – kondygnacyjne z halami garażowymi w poziomie przyziemia. Zaprojektowano 90 mieszkań oraz 60 miejsc postojowych w halach garażowych. Każdy z budynków obsługiwany będzie tylko jedną klatką schodową, wyposażoną w nowoczesny dźwig windowy. Na każdej z kondygnacji oraz w garażu zaprojektowano komórki lokatorskie. Na zewnątrz, wśród zieleni znajdować się będzie 16  miejsc postojowych, dwa śmietniki, plac zabaw oraz skwer z ławkami. Teren zostanie ogrodzony a wjazd zlokalizowany od strony ul. Swarzewskiej zabezpieczony zostanie szlabanem. Wszystkie media będą opomiarowane indywidualnie dla poszczególnych mieszkań. Poniżej fotorelacja z budowy.

Wizualizacja

Rzut z zabudowaniem

Fotorelacja z budowy

PAŹDZIERNIK 2022 – W obu budynkach trwają odbiory inwestorskie.

WRZESIEŃ 2022 – W obu budynkach zakończono prace przy elewacjach, w budynku A zakończono montaż balustrad balkonowych. W mieszkaniach wykonywane są ostatnie prace wykończeniowe. Klatka schodowa w budynku A jest prawie w całości wykonana, w budynku B należy jeszcze ułożyć wykładziny ścienne i zabudowy szachtów. Trwają prace drogowe, wykończeniowe na stropach garaży oraz nasadzenia zieleni.

SIERPIEŃ 2022 – W obu budynkach trwają ostatnie prace przy wykończeniu elewacji oraz postępuje montaż balustrad na balkonach. W mieszkaniach wykonywane są większe bądź mniejsze prace wykończeniowe. Klatka schodowa w budynku A jest prawie w całości wykonana, w budynku B należy jeszcze ułożyć wykładziny ścienne. Trwają prace drogowe oraz wykończeniowe na stropach garaży.

LIPIEC 2022 – W budynku przy ulicy Sobieszewskiej 6 trwają prace wykończeniowe. W mieszkaniach montowana jest stolarka drzwiowa, układane są panele i płytki ceramiczne w ostatnich łazienkach. Na balkonach zamontowano konstrukcje balustrad i oczekujemy na dostawę szyb wypełniających. W budynku przy ulicy Swarzewskiej 43 trwają intensywne prace wykończeniowe w obrębie klatek schodowych. W mieszkaniach lada dzień powinien rozpocząć się montaż stolarki drzwiowej, nie długo również powinny pojawić się konstrukcje balustrad na pierwszych balkonach. Na zewnątrz budynków kończymy etap realizacji przyłączy mediów do budynków  i kontynuujemy roboty drogowe.

CZERWIEC 2022 – Na obu budynkach trwają roboty elewacyjne. W budynku A ustawiono szafki garażowe, trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach i na klatce schodowej. W budynku B trwają prace wykończeniowe, rozpoczęto montaż balustrad na balkonach. Jednocześnie trwają roboty przy instalacjach zewnętrznych.

MAJ 2022 – Na obu budynkach trwają roboty elewacyjne. W budynku A wykonano posadzkę w hali garażowej, rozpoczęto układanie płytek w korytarzach oraz paneli w mieszkaniach, trwa montaż wanien i pryszniców oraz układanie tapet. W budynku B na trzech kondygnacjach ułożono płytki w łazienkach, kończą się prace tynkarskie oraz posadzkowe w mieszkaniach. Jednocześnie trwają roboty przy instalacjach zewnętrznych.

KWIECIEŃ 2022 – Na obu budynkach prowadzone są prace elewacyjne od strony zachodniej. W budynku przy ulicy Swarzewskiej trwają prace wykończeniowe (płytki, tapety). W budynku przy ulicy Sobieszewskiej zakończono wylewanie posadzek i rozpoczęto układanie płytek w kuchniach. Jednocześnie prowadzone są prace przy instalacjach zewnętrznych.

MARZEC 2022 – W budynku Przy ulicy Swarzewskiej dobiegają końca prace przy układaniu płytek w łazienkach i kuchniach. Klatki schodowe zostały przygotowane pod roboty wykończeniowe. W budynku przy ulicy Sobieszewskiej zakończono prace instalacyjne i rozpoczęto wylewanie posadzek w mieszkaniach. Na obu budynkach trwają roboty elewacyjne.

LUTY 2022 – W budynku A wykonano posadzki na pierwszej kondygnacji mieszkalnej, rozpoczęto prace przy układaniu płytek w aneksach kuchennych oraz łazienkach. W budynku B rozpoczęto roboty wykończeniowe stropodachu. W obu budynkach trwają prace instalacyjne.

STYCZEŃ 2022 – W obu budynkach trwają prace instalacyjne wodno-kanalizacyjne, elektryczne oraz roboty tynkarskie w budynku A.

GRUDZIEŃ 2021 – W obu budynkach trwają prace instalacyjne wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne.

LISTOPAD 2021 – W budynku A trwają roboty instalacyjne, tynkarskie oraz rozpoczęto układanie posadzek. W budynku B ukończono główne prace konstrukcyjne. Obecnie trwają roboty związane z montażem stolarki okiennej.

PAŹDZIERNIK 2021 – Budynek A przygotowano do okresu zimowego kończąc roboty związane z wstępną izolacją dachu. Zakończono układanie przewodów elektrycznych i teletechnicznych oraz instalacji sanitarnych w mieszkaniach. Trwają roboty tynkarskie. W budynku B realizowane są roboty związane ze zbrojeniem stropu garażu. W przeciągu najbliższego okresu finalizowane będą roboty budowlane związane z konstrukcją budynku.

WRZESIEŃ 2021 – W budynku A rozpoczęto prace dekarskie na dachu oraz tynkowanie pierwszych lokali mieszkalnych, jednocześnie trwają prace murowe i instalacyjne. W budynku B wykonano strop nad drugą kondygnacją i rozpoczęto prace murowe trzeciej kondygnacji.

SIERPIEŃ 2021 – W budynku A zamontowano większość stolarki okiennej, trwają wewnętrzne prace murowe i instalacyjne. W budynku B wykonano ściany konstrukcyjne na pierwszej kondygnacji, wykonano strop nad tą kondygnacją. Trwają prace zbrojeniowe i  murowe ścian kondygnacji drugiej.

LIPIEC 2021 – W budynku A wylano stropodach, wstawiono okna na trzech kondygnacjach, trwają wewnętrzne prace murowe i instalacyjne. W budynku B zalano strop nad garażem oraz rozpoczęto wykonywanie ścian żelbetowych pierwszej kondygnacji.

CZERWIEC 2021 – W budynku A zazbrojono strop nad czwartą kondygnacją, wykonano pozostały strop nad halą garażową, jednocześnie trwają prace przy stawianiu ścian wewnętrznych murowanych. Budynek B – wykonano nośne elementy pionowe hali garażowej oraz ułożono zbrojenie pierwszego stropu.

MAJ 2021 – W budynku A wykonano kolejne dwie kondygnacje, obecnie trwają prace zbrojeniowe stropu nad drugim piętrem. Budynek B – wykonano płytę fundamentową, obecnie stawiane są elementy żelbetowe pionowe w poziomie hali garażowej.

KWIECIEŃ 2021 – Wykonano ściany i słupy pierwszej kondygnacji budynku A oraz rozpoczęto roboty dotyczące stropu nad pierwszą kondygnacją. Ruszyły prace fundamentowe budynku B.

MARZEC 2021 –  Wykonano ściany oporowe przy wjeździe do garażu budynku A. Wykonano strop nad halą garażową oraz rozpoczęto prace przy ścianach i słupach kolejnej kondygnacji . Dostarczono pierwsze prefabrykaty biegów schodowych.

LUTY 2021 – Rozpoczęto prace zbrojeniowe ścian i słupów żelbetowych przyziemia. Zalano i rozszalowano pierwsze elementy.

STYCZEŃ 2021 – Wykonano płytę fundamentową budynku A.

GRUDZIEŃ 2020 – Rozpoczęto układanie zbrojenia płyty fundamentowej budynku A.

LISTOPAD 2020 – Przygotowanie terenu do prac fundamentowych. Wykonano wykop pod płytę fundamentową budynku A.