Status prawny

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bydgoszczy działa w oparciu o zasady określone w następujących aktach prawnych:

  • ustawie z dnia 26 października 1995 roku o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 2071),
  • ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610),
  • ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578),
  • ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573),
  • Akcie Założycielskim Spółki z o.o. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy w dniu 21.03.1996 r. Repertorium A nr 1966/1996 (umowa Spółki).

Jako Spółka z udziałem gminy przy realizacji zamówień stosujemy przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
Podstawowym przedmiotem działalności Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest budowa mieszkań na wynajem i zarządzanie powstałym w ten sposób zasobem mieszkaniowym.

Status towarzystwa budownictwa społecznego, pozwala BTBS korzystać przy budowie mieszkań, z preferencyjnych kredytów udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji programów rządowych wspierania budownictwa czynszowego. Pozwala to zapewnić wysoki standard budowanych mieszkań przy relatywnie niskich kosztach budowy.