• Budynek BTBS
  Budynek BTBS
 • Budynek BTBS
  Budynek BTBS
 • Budynek BTBS
  Budynek BTBS
 • Budynek BTBS
  Budynek BTBS
 • Budynek BTBS
  Budynek BTBS

O BTBS

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (BTBS) jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością, utworzoną przez Miasto Bydgoszcz, na mocy aktu założycielskiego sporządzonego 21 marca 1996 r. Spółka zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr 000070489, a jej akta prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

W 2007 r. doszło do połączenia BTBS z Towarzystwem Budownictwa Społecznego – ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy, na skutek czego drugim wspólnikiem naszej Spółki została Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.  Po połaczeniu, Udział wspólników w kapitale zakładowym Spółki przedstawia się następująco: Miasto Bydgoszcz 97,60 % udziałów, „ADM” 2,40 % udziałów.

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bydgoszczy działa w oparciu o zasady określone w następujących aktach prawnych:

* ustawie z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 2071),

* ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610),

*  ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578),

* ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573),

* Akcie Założycielskim Spółki z o.o. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy w dniu 21.03.1996 r. Repertorium A nr 1966/1996 (umowa Spółki).

Jako Spółka z udziałem gminy przy realizacji zamówień stosujemy przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
Podstawowym przedmiotem działalności Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest budowa mieszkań na wynajem i zarządzanie powstałym w ten sposób zasobem mieszkaniowym.

Status towarzystwa budownictwa społecznego, pozwala BTBS korzystać przy budowie mieszkań, z preferencyjnych kredytów udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji programów rządowych wspierania budownictwa czynszowego. Pozwala to zapewnić wysoki standard budowanych mieszkań przy relatywnie niskich kosztach budowy.

Oferta nasza skierowana jest do osób, których nie stać na zakup własnego mieszkania lub dla których własne mieszkanie nie stanowi priorytetu lecz ich stabilna sytuacja finansowa pozwala na zabezpieczenie sobie i swojej rodzinie pewnego i długotrwałego (na czas nieokreślony) najmu mieszkania.

Pomoc Państwa przy finansowaniu budowy mieszkań, wprowadza pewne ograniczenia kręgu adresatów naszej oferty, albowiem o najem mieszkania w BTBS-ie mogą ubiegać się wyłącznie osoby, których dochód nie przekracza wysokości określonej w przepisach ustawy.

Wynajęcie mieszkania w BTBS wymaga mniejszego zaangażowaniu środków własnych (partycypacja w budowie) niż jego zakup od dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej czy na rynku wtórnym, a jakość naszych mieszkań dorównuje jakości mieszkań budowanych w systemie deweloperskim i spółdzielczym.

Budujemy dla osób młodych i starszych, dla samotnych i dla rodzin, uwzględniamy również potrzeby osób niepełnosprawnych. BTBS buduje mieszkania „pod klucz”, co znaczy, że mieszkania gotowe są do natychmiastowego zasiedlenia i nie wymagają dodatkowych nakładów.

Jako Spółka Miasta Bydgoszczy realizujemy politykę mieszkaniową Miasta i stanowimy znakomite uzupełnienie budownictwa komunalnego.

Budujemy zarówno na osiedlach mieszkaniowych w Bydgoszczy (również w Fordonie) jak i w centrum miasta. Budynki w centrum stanowią przede wszystkim tzw. plomby w zwartej zabudowie (np. przy ul. Grunwaldzkiej).

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. samodzielnie zarządza wszystkimi wybudowanymi przez siebie budynkami. Jako zarządca dbamy o zachowanie substancji mieszkaniowej w dobrym stanie technicznym, zagospodarowanie otoczenia budynków. Utrzymujemy stały kontakt z naszymi mieszkańcami, wsłuchujemy się w ich potrzeby i staramy się je realizować. Celem BTBS jest stałe podnoszenie komfortu zamieszkiwania w naszych domach.

Zarządzamy również budynkami wspólnot mieszkaniowych.

Aktualnie w naszych zasobach znajduje się 26 budynków, w których zlokalizowanych jest 1310 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 65.428,15 m2 oraz 21 lokali użytkowych, 135 garaży i 104 miejsca postojowe w dwóch podziemnych parkingach wielostanowiskowych.

Realizowane są kolejne inwestycje.