Przetarg nieograniczony Sprawa 3/2011

Strona Główna » Archiwum przetargów » Przetargi » Przetarg nieograniczony Sprawa 3/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na docieplenie z kolorystyką ścian zewnętrznych, wraz z remontem balkonów oraz wykonaniem zadaszeń balkonów na ostatniej kondygnacji, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sowiej 1 i 3 w Bydgoszczy (Etap I)