Sprawa Nr 4/2020

Strona Główna » Bez kategorii » Przetargi » Przetargi aktualne

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż nowych wodomierzy zimnej
i ciepłej wody oraz na legalizację ciepłomierzy – w lokalach Bydgoskiego TBS.

Zamówienie odrębne Nr 2/2020

Strona Główna » Bez kategorii » Przetargi » Przetargi aktualne

Wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowym remoncie 20 sztuk balkonów budynku przy ul. gen. Bora-Komorowskiego 24 w Bydgoszczy.

 

 

Sprawa Nr 3/2020

Strona Główna » Archiwum przetargów » Przetargi

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 33
w Bydgoszczy.

Sprawa Nr 2/2020

Strona Główna » Archiwum przetargów » Przetargi

Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach , sprzątanie terenów zewnętrznych wokół budynków Bydgoskiego TBS.  

Zamówienie odrębne Nr 1/2020

Strona Główna » Archiwum przetargów » Przetargi

Wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego w dwóch wariantach wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. gen. Wł. Bortnowskiego 3B i 3C w Bydgoszczy

Sprawa Nr 1/2020

Strona Główna » Archiwum przetargów » Przetargi

Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości w budynkach , sprzątanie terenów zewnętrznych Bydgoskiego TBS.  

Dialog konkurencyjny

Strona Główna » Archiwum przetargów » Bez kategorii

dotyczy zamówienia na wybudowanie mieszkalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Jasnej 33 w Bydgoszczy