Przetargi

WAŻNY DO

Ogrodzenie fragmentu nieruchomości przy ul. Sobieszewskiej 6 w Bydgoszczy.

WAŻNY DO

Wykonanie robót budowlanych – Ogrodzenie nieruchomości przy ul. Rycerskiej 3 w Bydgoszczy.

WAŻNY DO

Wykonanie robót budowlanych – Ogrodzenie nieruchomości przy ul. Rycerskiej 3 w Bydgoszczy.

WAŻNY DO

Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach, sprzątanie terenów zewnętrznych oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni wokół budynków Bydgoskiego TBS.

WAŻNY DO

Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach, sprzątanie terenów zewnętrznych oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni wokół budynków Bydgoskiego TBS.

WAŻNY DO

Zapytanie ofertowe nr 4/DI w sprawie docieplenia ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Rycerskiej 15 w Bydgoszczy

WAŻNY DO

BTBS kieruje zapytanie ofertowe w sprawie rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na dz. nr 55, 56, obr. 113 przy ul. Rycerskiej 3 w Bydgoszczy.

WAŻNY DO

BTBS ogłosiło przetarg na wykonanie robót budowlanych –rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Grunwaldzkiej 72-78 w Bydgoszczy. Przetarg znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/835947. 

 

WAŻNY DO

Zapytanie ofertowe nr 2/DI/2023 w sprawie uporządkowania terenu

WAŻNY DO

BTBS ogłosiło przetarg na dostawę i montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody i ciepłomierzy oraz bieżące odczyty urządzeń zamontowanych w budynkach Bydgoskiego TBS. Cała dokumentacja przetargowa znajduje się na tej stronie w zakładce „Dokumenty”. 

WAŻNY DO

Zapytanie ofertowe w sprawie wycinki

WAŻNY DO

BTBS ogłosiło przetarg na wykonanie robót budowlanych – przebudowa źródeł ciepła; likwidacja kotłowni gazowych i budowa kompaktowych węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sowiej 1 i 3 w Bydgoszczy.

WAŻNY DO

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego. Wszystkie pytania do konkursu proszę kierować na adres: biuro@btbs.pl. 

WAŻNY DO

Przetarg nieograniczony –  kompleksowe utrzymanie czystości  budynkach oraz sprzątanie terenów zewnętrznych wokół budynków Bydgoskiego TBS.

WAŻNY DO

Przetarg nieograniczony – wykonanie robót budowlanych – realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i Rycerskiej w Bydgoszczy

WAŻNY DO

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego spółki BTBS za 2022 i 2023 rok.

WAŻNY DO

Przetarg nieograniczony – wykonanie robót budowlanych – realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i Rycerskiej w Bydgoszczy

WAŻNY DO

31.10.2021

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego spółki BTBS za 2021 i 2022 rok.

WAŻNY DO

30.09.2021

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (BTBS), ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy przy ul. gen. Władysława Bortnowskiego (działki Nr ew. 1/32, 1/34 i 1/37 w obrębie 0340 oraz działki Nr ew.

WAŻNY DO

31.10.2021

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody i ciepłomierzy oraz bieżące odczyty urządzeń zamontowanych w budynkach Bydgoskiego TBS.

WAŻNY DO

23.09.2021

Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach, sprzątanie terenów zewnętrznych wokół budynków Bydgoskiego TBS.

WAŻNY DO

17.07.2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Swarzewskiej 43 i Sobieszewskiej 6 w Bydgoszczy.

WAŻNY DO

19.06.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz na legalizację ciepłomierzy – w lokalach Bydgoskiego TBS.

WAŻNY DO

29.04.2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 33 w Bydgoszczy.

WAŻNY DO

09.03.2020

Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach , sprzątanie terenów zewnętrznych wokół budynków Bydgoskiego TBS. 

WAŻNY DO

13.02.2020

Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości w budynkach , sprzątanie terenów zewnętrznych Bydgoskiego TBS. 

WAŻNY DO

07.06.2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 2 A w Bydgoszczy.

WAŻNY DO

25.10.2017

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i Rycerskiej w Bydgoszczy.

WAŻNY DO

06.10.2017

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. gen. Władysława Bortnowskiego 3 C w Bydgoszczy.

WAŻNY DO

10.08.2017

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. gen. Władysława Bortnowskiego 3 C w Bydgoszczy.

WAŻNY DO

21.10.2016

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego (I etap) przy ul. gen. Władysława Bortnowskiego 3b w Bydgoszczy.

WAŻNY DO

20.10.2016

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy