Archiwum przetargów

Strona Główna » Archiwum przetargów » Przetargi

Sprawa Nr 3/2020

29 kwietnia 2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 33
w Bydgoszczy.

Sprawa Nr 2/2020

9 marca 2020

Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach , sprzątanie terenów zewnętrznych wokół budynków Bydgoskiego TBS.  

Zamówienie odrębne Nr 1/2020

25 lutego 2020

Wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego w dwóch wariantach wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. gen. Wł. Bortnowskiego 3B i 3C w Bydgoszczy

Sprawa Nr 1/2020

13 lutego 2020

Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości w budynkach , sprzątanie terenów zewnętrznych Bydgoskiego TBS.  

Dialog konkurencyjny

9 grudnia 2019

dotyczy zamówienia na wybudowanie mieszkalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Jasnej 33 w Bydgoszczy

Zamówienie odrębne Nr 2/2019

4 listopada 2019

Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 22 i 57 w Bydgoszczy

Zaproszenie

5 września 2019

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2019 rok.