• Budynek BTBS
  Budynek BTBS
 • Budynek BTBS
  Budynek BTBS
 • Budynek BTBS
  Budynek BTBS
 • Budynek BTBS
  Budynek BTBS
 • Budynek BTBS
  Budynek BTBS

Archiwum przetargów

Sprawa Nr 5/2020

17 lipca 2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy
ul. Swarzewskiej 43 i Sobieszewskiej 6 w Bydgoszczy.

Sprawa Nr 4/2020

19 czerwca 2020

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż nowych wodomierzy zimnej
i ciepłej wody oraz na legalizację ciepłomierzy – w lokalach Bydgoskiego TBS.

Zamówienie odrębne Nr 2/2020

19 czerwca 2020

Wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowym remoncie 20 sztuk balkonów budynku przy ul. gen. Bora-Komorowskiego 24 w Bydgoszczy.

 

 

Sprawa Nr 3/2020

29 kwietnia 2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 33
w Bydgoszczy.

Sprawa Nr 2/2020

9 marca 2020

Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach , sprzątanie terenów zewnętrznych wokół budynków Bydgoskiego TBS.  

Zamówienie odrębne Nr 1/2020

25 lutego 2020

Wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego w dwóch wariantach wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. gen. Wł. Bortnowskiego 3B i 3C w Bydgoszczy

Sprawa Nr 1/2020

13 lutego 2020

Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości w budynkach , sprzątanie terenów zewnętrznych Bydgoskiego TBS.