Archiwum przetargów

Strona Główna » Archiwum przetargów

zamówienie odrębne 3/2016

21 grudnia 2016

Zapytanie ofertowe – dotyczy zamówienia „Modernizacji instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Gackowskiego 1C, 3A, Bora-Komorowskiego 24

zamówienie odrębne 2/2016

21 grudnia 2016

Zapytanie ofertowe – dotyczy zamówienia „opraw LED z czujnikiem ruchu”

Sprawa Nr 2/2016

21 października 2016

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy w lokalach Bydgoskiego TBS.

Sprawa Nr 1/2016

21 października 2016

Przetarg nieograniczony

na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego (I etap) przy ul. gen. Władysława Bortnowskiego 3b w Bydgoszczy.

Sprawa Nr 6/2015

21 października 2016

Przetarg nieograniczony na kompleksowe sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych oraz utrzymanie zieleni wokół budynków Bydgoskiego TBS.

Zamówienie odrębne 1/2015

21 października 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy zamówienia drzwi wejściowych do wiatrołapów.

Sprawa Nr 5/2015

21 października 2016

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego BTBS za 2015 r. znajduje się na stronie www.btbs.pl.