Archiwum przetargów

Strona Główna » Archiwum przetargów » Przetargi

Sprawa Nr 4/2015

21 października 2016

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy w lokalach Bydgoskiego TBS.

Sprawa Nr 3/2015

21 października 2016

Przetarg nieograniczony na docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego BTBS w Bydgoszczy.

Sprawa Nr 2/2015

21 października 2016

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wodomierzy ziemnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy w lokalach Bydgoskiego TBS

Sprawa Nr 1/2015

21 października 2016

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody z modułem radiowym, serwisem i odczytami, dla lokali mieszkalnych BTBS w Bydgoszczy.

Zamówienie odrębne 1/2016

20 października 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zamówienia „Kompleksowego remontu 20 balkonów budynku przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 24 w Bydgoszczy – etap III”
CPV 45421100-5

Sprawa Nr 4/2016

20 października 2016

Zaproszenie na badanie sprawozdania finansowego.

Sprawa Nr 3/2016

20 października 2016

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy