• Budynek BTBS
  Budynek BTBS
 • Budynek BTBS
  Budynek BTBS
 • Budynek BTBS
  Budynek BTBS
 • Budynek BTBS
  Budynek BTBS
 • Budynek BTBS
  Budynek BTBS

Archiwum przetargów

Sprawa Nr 2/2016

21 października 2016

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy w lokalach Bydgoskiego TBS.

Sprawa Nr 1/2016

21 października 2016

Przetarg nieograniczony

na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego (I etap) przy ul. gen. Władysława Bortnowskiego 3b w Bydgoszczy.

Sprawa Nr 6/2015

21 października 2016

Przetarg nieograniczony na kompleksowe sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych oraz utrzymanie zieleni wokół budynków Bydgoskiego TBS.

Zamówienie odrębne 1/2015

21 października 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy zamówienia drzwi wejściowych do wiatrołapów.

Sprawa Nr 5/2015

21 października 2016

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego BTBS za 2015 r. znajduje się na stronie www.btbs.pl.

Sprawa Nr 4/2015

21 października 2016

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy w lokalach Bydgoskiego TBS.

Sprawa Nr 3/2015

21 października 2016

Przetarg nieograniczony na docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego BTBS w Bydgoszczy.