Archiwum przetargów

Strona Główna » Archiwum przetargów » Przetargi

Sprawa Nr 6/2011

27 czerwca 2011

Przetarg nieograniczony na docieplenie stropodachu oraz wymianę wyłazów dachowych w budynkach wielorodzinnych należących do Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
czytaj więcej

Sprawa Nr 5/2011

27 maja 2011

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wodomierzy wody zimnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnych wraz z usługami należącym do Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
czytaj więcej

Sprawa Nr 4/2011

27 kwietnia 2011

Przetarg nieograniczony na montaż nasad kominowych w budynkach wielorodzinnych należących do Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony Sprawa 3/2011

27 marca 2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na docieplenie z kolorystyką ścian zewnętrznych, wraz z remontem balkonów oraz wykonaniem zadaszeń balkonów na ostatniej kondygnacji, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sowiej 1 i 3 w Bydgoszczy (Etap I)
czytaj więcej