• Budynek BTBS
  Budynek BTBS
 • Budynek BTBS
  Budynek BTBS
 • Budynek BTBS
  Budynek BTBS
 • Budynek BTBS
  Budynek BTBS
 • Budynek BTBS
  Budynek BTBS

Archiwum przetargów

Sprawa Nr 2/2015

21 października 2016

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wodomierzy ziemnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy w lokalach Bydgoskiego TBS

Sprawa Nr 1/2015

21 października 2016

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody z modułem radiowym, serwisem i odczytami, dla lokali mieszkalnych BTBS w Bydgoszczy.

Zamówienie odrębne 1/2016

20 października 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zamówienia „Kompleksowego remontu 20 balkonów budynku przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 24 w Bydgoszczy – etap III”
CPV 45421100-5

Sprawa Nr 4/2016

20 października 2016

Zaproszenie na badanie sprawozdania finansowego.

Sprawa Nr 3/2016

20 października 2016

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy

Sprawa Nr 4/2014

26 marca 2015

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego BTBS za 2014 rok.

Oferty należy składać na adres:
Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 64
85-239 Bydgoszcz

czytaj więcej

Sprawa Nr 3/2014

26 marca 2015

Przetarg na docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. T. Gackowskiego 1A w Bydgoszczy (Etap I).

Oferty należy składać na adres:
Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 64
85-239 Bydgoszcz

czytaj więcej