• Budynek BTBS
  Budynek BTBS
 • Budynek BTBS
  Budynek BTBS
 • Budynek BTBS
  Budynek BTBS
 • Budynek BTBS
  Budynek BTBS
 • Budynek BTBS
  Budynek BTBS

Archiwum przetargów

Sprawa Nr 1/2014

26 marca 2015

Przetarg na docieplenie ścian zewnętrznych oraz remont balkonów w budynku przy ul. Sowiej 1 i 3 w Bydgoszczy (Etap IV).
Oferty należy składać na adres:
Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 64
85-239 Bydgoszcz
czytaj więcej

Sprawa Nr 1/2012

27 stycznia 2012

Przetarg na dostawę i montaż urządzeń placów zabaw BTBS oraz wymianę piasku w piaskownicach
czytaj więcej

Sprawa Nr 6/2011

27 czerwca 2011

Przetarg nieograniczony na docieplenie stropodachu oraz wymianę wyłazów dachowych w budynkach wielorodzinnych należących do Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
czytaj więcej

Sprawa Nr 5/2011

27 maja 2011

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wodomierzy wody zimnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnych wraz z usługami należącym do Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
czytaj więcej

Sprawa Nr 4/2011

27 kwietnia 2011

Przetarg nieograniczony na montaż nasad kominowych w budynkach wielorodzinnych należących do Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony Sprawa 3/2011

27 marca 2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na docieplenie z kolorystyką ścian zewnętrznych, wraz z remontem balkonów oraz wykonaniem zadaszeń balkonów na ostatniej kondygnacji, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sowiej 1 i 3 w Bydgoszczy (Etap I)
czytaj więcej