Sprawa Nr 2/2023

WAŻNY DO

BTBS ogłosiło przetarg na wykonanie robót budowlanych – przebudowa źródeł ciepła; likwidacja kotłowni gazowych i budowa kompaktowych węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sowiej 1 i 3 w Bydgoszczy. Przetarg znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/782938 .