Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500041304-N-2017 z dnia 10-10-2017 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599286-N-2017
Data: 09/10/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 9151052300000, ul. ul. Grunwaldzka  64, 85239   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 201 410, e-mail przetargi@btbs.pl, faks 523 201 420.
Adres strony internetowej (url): www.btbs.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I
Punkt: Część Nr 2 pkt 1
W ogłoszeniu jest: 2) Zadanie II – „Szwederowo, Bartodzieje, Jary” : o budynek wielorodzinny przy ul. Teofila Gackowskiego 1A, o budynek wielorodzinny przy ul. Teofila Gackowskiego 1B, o budynek wielorodzinny przy ul. Teofila Gackowskiego 1C, o budynek wielorodzinny przy ul. Teofila Gackowskiego 3A, o budynek wielorodzinny przy ul. Huzarskiej 1, o budynek wielorodzinny przy ul. Huzarskiej 3, o budynek wielorodzinny przy ul. Huzarskiej 7, o budynek wielorodzinny przy ul. Bartosza Głowackiego 18,
W ogłoszeniu powinno być: 2) Zadanie II – „Szwederowo, Bartodzieje, Jary” : o budynek wielorodzinny przy ul. Teofila Gackowskiego 1A, o budynek wielorodzinny przy ul. Teofila Gackowskiego 1B, o budynek wielorodzinny przy ul. Teofila Gackowskiego 1C, o budynek wielorodzinny przy ul. Teofila Gackowskiego 3A, o budynek wielorodzinny przy ul. Huzarskiej 1, o budynek wielorodzinny przy ul. Huzarskiej 3, o budynek wielorodzinny przy ul. Huzarskiej 7, o budynek wielorodzinny przy ul. Bartosza Głowackiego 18, o zimowe utrzymanie chodnika wzdłuż nieruchomości Swarzewska-Sobieszewska

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych