Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500043804-N-2017 z dnia 16-10-2017 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599286-N-2017
Data: 09/10/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 9151052300000, ul. ul. Grunwaldzka  64, 85239   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 201 410, e-mail przetargi@btbs.pl, faks 523 201 420.
Adres strony internetowej (url): www.btbs.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: 18.10.2017 godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 20.10.20217 godz. 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych