Zarządzanie jakością

Strona Główna » Zarządzanie jakością

Od 12 stycznia 2004 roku Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego posiada certyfikat jakości ISO 9001 w zakresie projektowania i realizacji działań inwestycyjnych.
Zmiana normy z ISO 9001:2000 na ISO 9001:2008 oraz zmiany organizacyjne przeprowadzone w Spółce w roku 2009 spowodowały konieczność opracowania nowej dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością.
W styczniu 2010 roku w firmie odbył się audyt sprawdzający skuteczność wdrożenia i funkcjonowania systemu. Spółka na kolejne trzy lata uzyskała certyfikat ISO w zakresie: Projektowania i realizacji zadań inwestycyjnych. Realizacji usług zarządzania i wynajmu lokali mieszkalnych i usługowych.
W grudniu 2012 r. w Spółce odbył się kolejny audyt sprawdzający skuteczność wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Firma utrzymała ważność certyfikatu na następne trzy lata.